Cureyên nîşanên rê li Rûsyayê

Cureyên nîşanên rê li Rûsyayê

Nîşan û lewheyên rê 1. Nîşanên hişyariyê

Nîşan û lewheyên rê 2. Nîşanên pêşanî

Nîşan û lewheyên rê 3. Nîşanên qedexe

Nîşan û lewheyên rê 4. Nîşanên mecbûrî

Cureyên nîşanên rê li Rûsyayê 5. Nîşanên rêzikên taybetî

Nîşan û lewheyên rê 6. Nîşaneyên agahdarî û agahdariyê

Nîşan û lewheyên rê 7. Nîşanên xizmetê

Nîşan û lewheyên rê 8. Pelên ji bo nîşanên rê

Nîşaneyên horizontal û vertical

Pêdiviyên bingehîn ên ji bo pejirandina wesayîtê ya kar

Navnîşa neheqiyên ku xebata wesayît tê de qedexe ye

×